Publicita

Pořízené stroje slouží pro kvalitní obhospodařování vinic a péči o révu vinnou. Zajišťují zefektivnění práce ve vinicích a vyšší produkci. Osečkovač letorostů zajišťuje kvalitní péči při tzv. zelených prací a mulčovač zajišťuje optimální podmínky půdního prostředí pro pěstování révy vinné. Zásluhou pořízených strojů dochází ke zefektivnění péče o vinice, ke zvýšení konkurenceschopnosti a celkové stabilizaci podniku.

povinná publicita EU

publicita

Prohlašuji, že jsem starší 18 let.

Ne Ano