! NOVINKA !

27. července 2021

Představujeme Vám naši NOVINKU!

BIO VÍNO, a to hned ve 3 podobách! 
 

  •  Ryzlink rýnský, PS 2020, BIO
  •  Pálava, výběr z hroznů 2020, BIO
  •  Tramín červený, PS 2020, BIO

V prodeji na našem webu! 


 Pěstování révy vinné dle zásad ekologické produkce má na Gotbergu velkou tradici. První bio úroda byla již roku 2007. Zpočátku do ní byly zahrnuty všechny vinice, od roku 2014 jsme v tomto režimu ponechali 8 ha výsadby. Jsou to odrůdy Tramín červený, Pálava a Ryzlink rýnský z viniční trati Panenský kopec. 

Při pěstování a zpracování hroznů z ekologické produkce se řídíme stanovenými postupy a legislativou. Pro ošetřování keřů révy používáme jen povolené prostředky pro ochranu rostlin, které jsou zároveň neškodné vůči okolnímu porostu i živočichům. Vedle síry a mědi tak využíváme různé esenciální oleje a silice; známý svými ochrannými účinky je například pomerančový olej, nebo třeba přípravky zvyšující pH na povrchu rostlin a tím vytvářející nepříznivé prostředí pro růst plísní. Nepoužíváme žádné herbicidy, ty nám nahrazuje mechanická okopávačka.

Ručně sbírané hrozny jsou zpracovány maximálně šetrně. Po vylisování následuje odkalení přirozenou sedimentací. Mošt se nechává zakvasit spontánně – činností jedinečného mikrobiomu divokých kvasinek, který si každý hrozen přináší z vinice. Čiření probíhá pomocí přírodního minerálního materiálu, tzv. bentonitu a síření se aplikuje jen ve velmi malém množství. Vínu se tak dává maximální prostor, aby v něm vynikly projevy terroir a podpořily se vlastní stabilizační a samočistící procesy.

Bioprodukce, ačkoli je obecně náročnější na management ošetřování vinic a charakteristický je vysoký podíl ručních prací, utváří prostředí s významným zastoupením druhově bohaté fauny a flóry, přispívá k biodiverzitě. Jedná se o udržitelný způsob hospodaření, který půdu nevyčerpává. Naopak můžeme předat následující generaci půdu bohatou a úrodnou. 


Pro zajímavost:
Již v roce 2012 vyhrála Pálava 2010, výběr z hroznů dílčí kategorii Biovíno.

 

 

 

povinná publicita EU

publicita

Prohlašuji, že jsem starší 18 let.

Ne Ano